Sahabat Tanpa Bingkai

Persahabatan selaiknya menjadi hal yang sangat menyenangkan. Pertalian kisah antara dua insan atau lebih, yang terlukis dalam satu kata. Senang hingga sulit, mereka jalani bersama. Waktu, kian menjadi berharga setiap kali mereka menyapa. Di dalam persahabatan, rangkaian episode terkisah dalam memori bersama.  Persahabatan tak berbatas waktu dan tak berjarak. Ia eksis dimanapun dan kapanpun. Ia … Continue reading Sahabat Tanpa Bingkai